Algemene voorwaarden

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Alleszins massage en meditatie, gevestigd aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 - 106, 9721 SC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

www.alleszins.com

Voor 't Voormalig Klein Poortje 1003

9711 RR Groningen

0638314370

 

Agnes Zanstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Alleszins massage en meditatie. Zij is te bereiken via a.za@live.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleszins massage en meditatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Alleszins massage en meditatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alleszins massage en meditatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief, met toestemming
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Alleszins massage en meditatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Alleszins massage en meditatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alleszins massage en meditatie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alleszins massage en meditatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: 20 jaar, i.v.m. wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte; voor kinderen loopt deze termijn pas vanaf hun 18e levensjaar.
De bewaartijd van de administratie is 7 jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alleszins massage en meditatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alleszins massage en meditatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alleszins massage en meditatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Alleszins massage en meditatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
- Google Analytics: analytische cookie die websitebezoek meet 
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
Voor het cookiebeleid van de website host Jimdo: zie 'Cookiebeleid' helemaal onderaan de pagina. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alleszins massage en meditatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar a.za@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Alleszins massage en meditatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alleszins massage en meditatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.za@live.nl

Bij het maken van een eerste afspraak worden alleen je naam, adres, emailadres en telefoonnummer gevraagd. 

Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Ze worden alleen gebruikt om een afspraak te plannen. 

Je emailadres kan gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief, indien gewenst. 

Je kunt je hier altijd voor aan-/afmelden. 

Voor vragen, aanmelden voor de nieuwsbrief, of het maken van een afspraak, mail naar: a.za@live.nl

Voor het direct maken van een afspraak, ga naar: 

Book an appointment with Alleszins using SetMore

 

Alleszins massage en meditatie is aangesloten bij CAT

CAT-vergoedbaar therapeut

 

https://catvergoedbaar.nl

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). 

Gat is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling

zie: https://gatgeschillen.nl

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Shiatsu massage, energetische behandelingen, lichaamsgerichte psychotherapie en haptotherapie

  

Prestatiecodes: 

24012  - behandeling energetische therapie

24103  - behandeling Traditionele Chinese geneeskunde

24500 - psychotherapie 

24513  - lichaamsgerichte psychotherapie

24517  - behandeling haptotherapie

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie:

https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Kvk-nummer: 71119515

BTW-nummer: NL001433975B51

 

Adres Alleszins massage en meditatie

p/a: Van Ketwich Verschuurlaan 25 - 106

9721 SC Groningen