Meditatie

Door middel van (energetische) meditatie-oefeningen kun je zelf je lichaam van binnenuit gaan onderzoeken en  leren opmerken waar spanning zich vastzet in je lijf. Door hier met aandacht naar toe te gaan, kun je er meer ruimte aan geven en kan duidelijk worden waar de spanning mee te maken heeft. 

 

Ook is er de mogelijkheid energetische punten op het lichaam aan te laten raken, waardoor er meer doorstroming kan plaats vinden en het lichaam zich meer kan gaan ontspannen. 

 

(Energetische) meditatie kan ingezet worden als op zichzelf staande behandeling, gevolgd door een gesprek, of als afsluiting van een massage. 

 

 

 

In september 2018 is een meditatie cursus gestart bij het Poortershoes. Deze zit tot december vol.

Bij voldoende deelnemers start er in januari een extra cursus op woensdag van 19.00 tot 20.00.

Opgave kan via: https://www.poortershoes.nl/

 

Meditatie kan je helpen om meer te ontspannen: het kan innerlijke rust geven. Door meditatie kun je stilte gaan ervaren. In de cursus is er elke week een andere aandachtgerichte oefening en wordt de stilte tijd langzaam opgebouwd.

De opbouw van het meditatie-uur ziet er als volgt uit:
– Ontspanningsoefening
– Aandachtgerichte oefening
– Stiltemeditatie